Informasjon

Her er litt kort info om hvordan du legger ut til salgs.

Dersom du er usikker på pris, la det stå åpent. Da vil det stå "Spør selger"
Dersom du gir bort, så setter du pris til "0". Da står det "gratis"
Det er en egen kategori for Ønskes Kjøpt